Stavy a průtoky na tocích
Povodí Labe a Divoká OrlicePřehled ČROkolní státy


Povodí Labe

Povodí Labe


www.pla.cz

Divoká Orlice Kostelec

Divoká Orlice


hydro.chmi.cz

Divoká Orlice Kostelec

Divoká Orlice


www.pla.cz

Nádrže

Povodí Labe nádrže


www.pla.cz

Hydro CHMI

hydro.chmi


www.hydro.chmi.cz

Povodí Ohře

Povodí Ohře


www.poh.cz

Povodí Vltavy

Povodí Vltavy


www.pvl.cz

Povodí Moravy

Povodí Moravy


www.pmo.cz

Povodí Labe

Povodí Odry


www.pod.cz

Slovensko

Slovensko


www.povodia.sk

Polsko

Polsko


www.pogodynka.pl

Německo

Německo


www.hochwasserzentralen.de