Denní porovnání naměřených dat

Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:

Porovnání stavu počasí dnes (dne 18.07.2024 v 01:27 hod.)
a (v ):

Stav počasí nyní včera
Teplota vzduchu 15,0 °C  °C
Tlak vzduchu 1024,6 hPa  hPa
Vlhkost vzduchu 88 %  %
Rosný bod 13,0 °C  °C
Index horka 15,0 °C  °C
Chlad větru 15,0 °C  °C
Náraz větru 1,0 m/s  m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,5 m/s  m/s
Azimut větru (okamžitý) 22° °
Rychlost větru (průměrná) 0,2 m/s  m/s
Azimut větru (průměrný) 22° °
Srážky od půlnoci celkem 0,0 mm  mm

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem je zobrazuje úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (čas nad tabulkou). Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány.

Poslední aktualizace:
18.07.2024 1:28:01 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.28.3 (3280)