Denní porovnání naměřených dat.

Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:
Porovnání stavu počasí dnes v 2:00 01.12.2022 a včera (v 2:01 30.11.2022):


Stav počasí nyní včera
Teplota vzduchu -0,9 °C -1,5 °C
Tlak vzduchu 1025,3 hPa 1024,0 hPa
Vlhkost vzduchu 100 % 100 %
Rosný bod -0,9 °C -1,5 °C
Index horka -0,9 °C -1,5 °C
Chlad větru -0,9 °C -1,5 °C
Náraz větru 0,4 m/s 0,9 m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,0 m/s 0,4 m/s
Směr větru (okamžitý) 90° 90°
Rychlost větru (průměrná) 0,9 m/s 0,9 m/s
Směr větru (průměrný) 90° 93°

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem je celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (čas nad tabulkou).

Poslední aktualizace:
01.12.2022 2:00:00 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)