Projekt Lightning Radar


Home of Lightning Radar - Frank Kooiman
Daniel Verschueren's
Gerry Gore

Kostelec nad Orlicí CZ

detekce blesků Czech


Radarová stanice Pocasi-KnOMalé Bošany SK

detekce blesků Slovensko


Radarová stanice Erik Švec

Detekce blesků Kostelec nad Orlicí (CZ)


Mapa bleskové aktivity


Směr a intenzita bleskového výboje


Spektrogram v hodinových intervalech


Histogram antény