Otevření portu pro komunikaci Lightning Radar


PC

1/ nastaveni - otevření portu 4711 a 4712
2/ vypnutí brány Windows Firewall

Zapnutí nebo vypnutí brány FirewallRouter

Otevření portu 4711 a 4712
Otevření portu
Kontrola otevřeného portu zmsoft.cz Kontrola otevřeného portu yougetsignal.com Kontrola otevřeného portu canyouseeme.org