LightningRadar nastavení adresy pro web FTP
publish.cmd
user (User for your server)

password (Password for your server)

cd /……

binary

put "picture5.png"

put "picture4.png"

put "picture1.png"

put "picSync.bmp"

put "picture11.png"

bye
Mapa bleskové aktivity - picture4.pngSměr a intenzita bleskového výboje - picture1.pngSpektrogram v hodinových intervalech - picture5.pngSynchonizace místní a vzdálené stanice lr_picSync.bmppicture11.png
LightningRadar FTP Histogram


push_his.txt
open …..adress……. (Adress web for FTP)

user …. user …. (User for your server)

password (Password for your server)

cd /lightning

binary

put picture8.png

bye

quitpicture8.png