Grafy naměřených hodnot

Grafy jsou zobrazovány od 5.1.2014 a využívají databázi serveru Weather Underground, na který jsou data odesílána v 5 minutových intervalech.