stanice Kostelec nad Orlicí (CZ) / stanice Malé Bošany (SK)


Mapa bleskové aktivity


Směr a intenzita bleskového výboje


Spektrogram v hodinových intervalech


Histogram antény


Synchronizace