Původní koncepce a design je od Frank Kooiman .
http://members.home.nl/fkooiman/lightning/

Detekce blesků Kostelec nad Orlicí (CZ)


Mapa bleskové aktivity


Směr a intenzita bleskového výboje


Spektrogram v hodinových intervalech


Histogram antény
Detekce blesků partnerské Meteorologické stanice Malé Bošany (SK)

Erik Švec
Mapa bleskové aktivity


Smer a intenzita bleskového výboja