Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
199849990999990
294899169999999
390999955999787
499999568999989
599899965999978
686939987809388
792918799989985
899998497949991
999968997999989
1099959999998396
1198899686998498
1299879985998299
1399998997889799
1496989999989999
1599999966999699
1699999975999999
1792889973999999
1893909792959592
1983939687989493
2084939884999699
21869995769899
22799999869999
23786899949973
24867599879989
25858399869996
26998899769994
27999799999994
28979099999983
299099999893
308699999984
31868199


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 21.7.2019 2:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)