Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1909094767899967599809896
2939685769689998498839994
3929368989989949793999797
4959973999992959999999795
5909986999999989099999299
6839893909999999399999986
7758897999999979899999983
8747592999896998299999996
9817296988785999497999787
10758296899599959099999786
11837795918599999999999689
12906887988581999999999993
13848186999977939999989978
14877586879999999999999683
15887592969997999797999688
16827787999999999999999691
17799587998997899999999997
18759999998299998999999993
19759499767598849799999392
20759498718593979999999695
21809987877694999499999998
22809989939294979999999999
23789999819399999999999999
24838596859999999599999684
25878896879298999998999891
26907282999982979899979191
27697785999998999999998993
28809385999299999999969698
298295998197999999989386
308396999886878094909693
3184999999859699


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 16.12.2018 19:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)